Daně při prodeji bytu
3.12.2020

Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB při prodeji bytu

 

Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB, obecně také nazýván jen energetický štítek nebo energetický průkaz, je dokument obsahující identifikační a technické údaje budovy a její energetickou náročnost na provoz včetně grafického znázornění – zařazení do energetické třídy A až G.

Tzv. Energetický štítek – je součástí PENB, jedná se o grafické znázornění energetické náročnosti budovy.

Průkaz se vyhotovuje k celé budově, nikoliv k jednotlivým částem budovy (byt, kancelář, garáž apod.) a platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově.

 

Kdy je třeba PENB nechat zpracovat:

– při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

– při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

– při pronájmu budovy nebo ucelené části budovy,

– při větší změně dokončené budovy nebo při změně způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v budově.

 

 

Kdy PENB není třeba:

– u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,

– u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně,

– u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,

– u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,

– u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 195 MWh za rok,

– při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely,

– u budov zpravodajských služeb,

– u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,

– u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,

– u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.

 

DŮLEŽITÉ:

Při prodeji nebo pronájmu nemovitosti je podávající/pronajímatel povinen PENB, nebo jeho kopii, kupujícím/nájemníkům předložit nejpozději při podpisu kupní/nájemní smlouvy. Navíc tu je povinnost uvádět energetickou třídu již při inzerci nemovitosti k prodeji/pronájmu. Proto vše řešte s vlastníkem budovy včas.

Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se prodávající a kupující písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

 

 

Jak postupovat v případě, kdy není k vašemu domu ještě energetický průkaz zpracován?

 

Byty

Vlastník nemovitosti (obvykle SVJ – společenství vlastníků jednotek) má ze zákona povinnost vám při prodeji bytu PENB předložit nebo jej nechat na vaši žádost vyhotovit. Jinak se vystavuje riziku pokuty až do výše 200 tisíc korun. Pokud na vaši žádost SVJ nereflektuje a průkaz vám nedodá, vystavujete se pokutě i vy sami. Můžete sice místo PENB kupujícím doložit spotřebu energií za poslední tři roky fakturami od jednotlivých dodavatelů, ale musíte při případné kontrole prokázat, že jste učinili maximum pro to, abyste energetický průkaz získali. Proto komunikujte s SVJ raději písemnou formou a nechte si potvrdit přijetí své žádosti.

Při absenci PENB je nutné v inzerci energetickou náročnost budovy označit písmenem G, tedy nejhorší. Navíc, pokud energetický štítek nahradíte fakturami, je to jen dočasné řešení. Kupující může doložení plnohodnotného PENB požadovat až pět let zpětně.

Realitní makléř by vás měl na tyto povinnosti upozornit. Může vám také pomoci s jednáním s vlastníky budovy a doporučit energetického specialistu, tj. osoba oprávněná Ministerstvem průmyslu a obchodu PENB zpracovat.

zdroj: příloha č. 4 k vyhlášce č. 264/2020 Sb.

 

Rodinné domy

Při prodeji rodinného domu veškerou odpovědnost za zhotovení PENB nese sám prodávající jako vlastník nemovitosti. U rodinných domů doporučuji nechat zpracovat kromě energetického průkazu také zprávu o technické inspekci nemovitosti, kde je podrobně zaznamenán aktuální stav budovy. Vyhnete se tak případným pozdějším reklamacím kupujících a požadavkům na dodatečnou slevu. Některé z firem, které technickou inspekci provádějí, pak dokonce zjištěné nesrovnalosti řeší s kupujícími za vás.

Prodej nemovitosti není snadná transakce. Pokud si něčím nejste jistí, raději se poraďte s odborníkem. Vyplatí se to.

 

 

Výše uvedené údaje mají pouze informativní charakter – v konkrétních případech doporučuji konzultaci s odborníkem na danou problematiku.

 

Potřebujete-li pomoc s prodejem své nemovitosti, neváhejte mě kontaktovat na tel. 603-447-441 a sjednejte si nezávaznou úvodní konzultaci zdarma.

© Copyright Lucie Tůmová

Nechcete si nechat ujít další článek? Napište mi nebo mě sledujte na Facebooku.