Provizi si k tomu přičtěte, já nic platit nebudu!
12.4.2016
Na co si dát pozor při podpisu rezervační smlouvy?
20.6.2016

Předkupní právo podle NOZ

Tento článek je z roku 2016 – aktuální informace, resp. o zrušení předkupního práva najdete v novém článku ZDE.

 

Nový občanský zákoník s sebou přinesl celou řadu změn. Dnes se podíváme na změny týkající se předkupního práva spoluvlastníků bytu nebo domu.

Předkupní právo, tak jak jsme ho znali dříve, nový občanský zákoník z toho starého nepřevzal. S koncem platnosti přechodného ustanovení NOZ, tedy k 31.12.2015, zákonné předkupní právo spoluvlastníků obecně zaniklo.

Jedinou výjimkou, kdy předkupní právo spoluvlastníků zůstalo zachováno, je případ, kdy spoluvlastnictví vzniklo tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit (např. závěť, dědická smlouva apod.).

V takovém případě mohou spoluvlastníci své předkupní právo uplatnit půl roku od vzniku spoluvlastnictví tímto způsobem. I za předpokladu, že je spoluvlastnický podíl převáděn bezúplatně. V tom případě ostatní spoluvlastníci vykoupí podíl za cenu obvyklou.

Jinými slovy (až na výše uvedenou výjimku) je zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovitosti zrušeno. Každý ze spoluvlastníků tedy může se svým podílem nakládat podle vlastního uvážení, bez souhlasu či vědomí ostatních spoluvlastníků. Ať už jde o prodej, pronájem nebo třeba o zástavu jeho podílu. Je to dobře nebo ne?

Zákon sice umožňuje, aby spoluvlastníci sepsali mezi sebou smlouvu o předkupním právu, ale v praxi tuto možnost využívá jen velmi malé procento spoluvlastníků. Ne vždy totiž všichni spoluvlastníci souhlasí s omezením svých vlastnických práv do budoucna.

Moje rada: Pokud vlastníte podílově nějakou nemovitost a nemáte v prohlášení vlastníka v katastru nemovitostí zaneseno kdo, v jakém rozsahu a jakým způsobem které části nemovitosti užívá, doporučuji toto doplnit. Můžete si tím v budoucnu ušetřit nepříjemnosti.

Poznámka: Původní návrh novely NOZ z podzimu loňského roku zahrnoval i částečné znovuzavedení zákonného předkupního práva, ale z konečného znění bylo toto vyškrtnuto.

Aktualizace 24.1.2017: Novela NOZ z roku 2016 zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovitosti obnovuje s účinností od 1.1.2018.

Aktualizace 7.4.2020: S účinností od 1.7.2020 se novelou NOZ opět předkupní právo ruší a vrací se do stavu, který popisuje tento článek. Více v aktuálním článku ZDE

 

Výše uvedené údaje mají pouze informativní charakter – v konkrétních případech doporučuji konzultaci s odborníkem na danou problematiku.

Potřebujete-li pomoc s prodejem své nemovitosti, neváhejte mě kontaktovat na tel. 603-447-441.

© Copyright Lucie Tůmová

Nechcete si nechat ujít další článek? Napište mi nebo mne sledujte na Facebooku.